Saugojimas

Desiccant Technologies Group

Šaldymo kameros

Optimalus saugojimo šaldymo kamerose iškylančių problemų šalinimo metodas Kaip sustabdyti procesus, bloginančius produkcijos kokybę saugojimo proceso metu? Kaip sumažinti sandėlio energijos sąnaudas nuo jo statybos pradžios ir eksploatavimo proceso metu? Kaip pagerinti saugojimo sąlygas? Šių tikslų įgyvendinimui turi būti pasiektas optimalus oro drėgmės lygis sandėlyje!/strong>

(en) Details

Grūdų ir sėklų saugojimas

Optimalus grūdų ir sėklų saugojimo metu iškylančių problemų šalinimo metodas Kaip pagerinti grūdų ir sėklų saugojimo režimą ir būdą? Kaip užtikrinti didžiausią technologinį ir ekonominį efektyvumą saugant grūdus bei sėklas? Šių tikslų įgyvendinimui turi būti pasiektas optimalus oro drėgmės lygis grūdų ir sėklų saugyklose!

(en) Details

Laivų statyba ir remontas, krovinių gabenimai

Optimalus laivų statybos ir remonto statyklose bei krovinių gabenimo jūrų transportu metu egzistuojančių problemų šalinimo metodas Kaip sutrumpinti tanklaivių prastovas, susijusias su triumų sausinimu prieš pakrovimą/iškrovimą ? Kaip sumažinti laivų aptarnavimo ir remonto sąnaudas? Kaip sumažinti laivų, naftos gręžimo bokštų ir tanklaivių konservavimo kainą? Kaip sustabdyti korozijos susidarymą ir plitimą konservavimo proceso metu? Kaip užtikrinti produkcijos saugumą ir aukštą kokybę frachto metu? Šių tikslų įgyvendinimui turi būti pasiektas optimalus oro drėgmės lygis!

(en) Details

Energetikos įrenginiai

Optimalus įrenginių konservavimo metu egzistuojančių problemų šalinimo metodas Kaip išsaugoti įrenginius ir maksimaliai prailginti jų eksploatavimo terminą? Kaip sustabdyti korozijos susidarymą ir plitimą ant energetikos įrenginių paviršių jų konservavimo metu? Kaip sumažinti įrenginių konservavimo išlaidas ? Šių tikslų įgyvendinimui būtina pasirinkti efektyvų įrenginių konservavimo būdą, kuris užtikrintų geriausią korozijai jautrių paviršių apsaugą nuo perteklinės oro drėgmės!

(en) Details

Trąšos

Optimalus saugojimo proceso egzistuojančių problemų šalinimo metodas Kaip pagerinti mineralinių trąšų ir augalų cheminės apsaugos priemonių saugojimo sąlygas? Kaip sustabdyti procesus, bloginančius produkcijos kokybę saugojimo metu? Kaip sumažinti sandėlio aptarnavimo sąnaudas jo eksploatavimo metu? Šių tikslų įgyvendinimui turi būti pasiektas optimalus oro drėgmės lygis!

(en) Details

Karinė technika

Optimalus karinės technikos ir įrangos saugojimo ir konservavimo metu egzistuojančių problemų šalinimo metodas Kaip prailginti karinės technikos ir įrangos eksploatavimo laiką ? Kaip sustabdyti korozijos susidarymą ir plitimą karinės technikos ir įrangos saugojimo ir konservavimo metu? Kaip apsaugoti nuo korozijos ginklus ir šaudmenis saugojimo metu? Kaip sumažinti karinės technikos ir įrangos aptarnavimo ir remonto sąnaudos? Kaip sumažinti karinės technikos ir įrangos konservavimo proceso kainą? Visų šių tikslų įgyvendinimui būtina parinkti efektyvų karinės technikos ir įrangos konservavimo ir saugojimo būdą, kuris užtikrintų geriausią korozijai neatsparių paviršių apsaugą nuo perteklinės oro drėgmės!

(en) Details

Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos

Optimalus vėdinimo ir kondicionavimo sistemų eksploatavimo metu egzistuojančių problemų šalinimo metodas Kaip sukurti optimalų klimatą patalpoje: gamybiniuose cechuose, sandėliuose, angaruose, prekybos ir pramogų centro patalpose, automobilių parkavimo vietose arba garažuose? Kokią įrangą įmontuoti, kad ji vartotų minimalų energijos kiekį? Standartinės oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemos, kurios skirtos oro apykaitos palaikymui gyvenamosiose, administracinėse, gamybinėse ir sandėlių patalpose, atskirai nekontroliuoja tokių oro parametrų kaip drėgmė ir temperatūra ir pilna neužtikrina reikalingo patalpų mikroklimato. Jų eksploatavimo ir aptarnavimo procesai yra brangūs. Vėdinimo įranga naudoja didelį elektros energijos kiekį.

(en) Details

Kailiniai gaminiai

Optimalus saugojimo metu egzistuojančių problemų šalinimo metodas Kaip pagerinti kailinių gaminių saugojimo procesą? Šių tikslų įgyvendinimui turi būti pasiektas optimalus oro drėgmės lygis saugojimo metu!

(en) Details

Parkavimo vietos ir garažai

Optimalus drėgnos atmosferinės korozijos prevencijos būdas Švedijos korozijos institutas keletą metų atlikdavo automobilių išbandymus ir stebėjimus. Šių tyrimų tikslas buvo nustatyti, kurios kėbulo laikančiosios dalys labiausiai nukenčia nuo korozijos poveikio.

(en) Details

Rūsys

Optimalus rūsių patalpose egzistuojančių problemų šalinimo metodas

Kaip užkirsti kelią pelėsių ir nemalonių kvapų atsiradimui? Kaip neleisti susidaryti kondensatui ir korozijai? Kaip prailginti automobilio eksploatavimo terminą? Kaip prailginti garažų/pasatų bei statinių tarnavimo laiką? Kaip pagerinti mikroklimatą automobilių parkavimo ir saugojimo vietose? Šių tikslų įgyvendinimui turi būti pasiektas optimalus oro drėgmės lygis rūsių patalpose!

(en) Details

Archyvai ir muziejai

Optimalus egzistuojančių problemų archyvuose, parodų salėse bei muziejų saugyklose šalinimo metodas Kaip sukurti optimalų mikroklimatą archyvų, parodų salių bei muziejų saugyklų patalpose? Kokią įrangą sumontuoti, kad tai padėtų išvengti pastovių sąnaudų, susijusių su vertingų eksponatų rekonstrukcija, knygų bei vertingos literatūros ir muziejinių eksponatų atkūrimu? Šių tikslų įgyvendinimui turi būti pasiektas optimalus oro drėgmės lygis archyvinių dokumentų, knygų, literatūros ir vertingų muziejinių eksponatų saugojimo vietose !

(en) Details

Odiniai gaminiai

Optimalus saugojimo metu egzistuojančių problemų šalinimo metodas Kaip sustabdyti procesus, bloginančius odos ir odinių gaminių kokybę saugojimo metu? Šių tikslų įgyvendinimui turi būti pasiektas optimalus oro drėgmės lygis sandėliuose !

(en) Details